Verwijzers

Aanmelding

Zorgzaamheid ontvangt aanmeldingen via verschillende wegen. Van belang is dat er een beschikking is voor de gevraagde hulp. Een aanmelding kan via een zorgaanbieder lopen of direct worden aangemeld vanuit de gemeente of hulpverleningsinstanties. Vrijwillige plaatsingen of plaatsingen vanuit gedwongen kader kunnen beiden in de gezinshuizen terecht.

Wanneer u een aanmelding wilt doen, kun u contact opnemen met de hoofdvestiging. Directeur Michell Requena zal de aanmelding in behandeling nemen.

In overleg zal er worden gekeken of er plek is, of er een match is en of de juiste hulp kan worden geboden. Er zal een intakepakket worden opgestuurd zodat de juiste informatie kan worden verzameld.

Zie het kopje contact voor telefoonnummers en e-mailadressen.

Indicatie

Kinderen die bij Zorgzaamheid worden geplaatst, hebben een indicatie nodig. Vanaf 2015 is de er een Jeugdwetindicatie nodig. Wanneer er een jeugdwetindicatie beschikbaar is, kunt u direct aanmelden bij het gezinshuis mits de betalende gemeente een maatwerk contract met Zorgzaamheid wil aangaan. Ook met een WLZ indicatie kan Zorgzaamheid hulp bieden wanneer deze wordt omgezet naar PGB. Tevens kunnen alle andere kinderen met een Persoonsgebonden budget (PGB) terecht bij Zorgzaamheid.

In overleg kunnen jongeren rond de 18 jaar ook bij Zorgzaamheid wonen. Hiervoor is er een verlengde Jeugdwetindicatie nodig voor minimaal een jaar. Ook bij deze geld het dat er een maatwerk contract moet zijn met de betalende gemeente. Voor deze doelgroep is het echter wel belangrijk dat de juiste hulp aan de jongere kan worden geboden. Dat betekend dat het noodzakelijk moet zijn dat de jongere nog gebruik maakt van een gezinshuissetting.

Matching

Het is belangrijk dat de nieuwe jongere en reeds wonende jongeren zich veilig voelen om met elkaar samen in een huis te wonen. Om dit te realiseren wordt er gekeken naar de matching. Er wordt gekeken naar hoe de jongere in de groep zou passen met betrekking tot gedrag, diagnose en leeftijd. Belangrijk is dat het gedrag of de beperking/ stoornis van de ene jongere niet het gedrag van een andere jongere op negatieve wijze beïnvloed.

Dat betekend dat een jongere geen contra-indicatie hoeft te hebben om niet geplaatst te kunnen worden. Het belang van matchen is groot om een ieder kind de juiste ondersteuning en aandacht te kunnen geven zodat het kind zich naar vermogen kan ontwikkelen. Wanneer er geen match is, zal een jongere dus niet worden geplaatst.

Contra indicatie

Zorgzaamheid stelt zich open voor veel kinderen maar om de veiligheid en de werkbaarheid van het gezin te waarborgen, stellen we een aantal voorwaarden.

Wij geven als contra-indicatie:

• jongeren die slachtoffers of dader zijn van seksueel misbruik

• jongeren met een drugsverslaving

• jongeren die een zwaar verstandelijke handicap hebben

• jongeren met een ernstig psychische stoornis waardoor functioneren in een groep niet gewenst is

• jongeren met somatische klachten die beperkend zijn voor het wonen in een gezin.