Aanbod

24-uurszorg met behandeling

Binnen de gezinshuizen biedt Zorgzaamheid 24-uurszorg aan de jongeren. Gezinshuisouders en pedagogisch medewerkers staan klaar om de jongeren te begeleiden in het dagelijks leven. Jongeren kunnen door verschillende omstandigheden niet meer bij ouders wonen. Zorgzaamheid biedt deze jongeren een liefdevolle en veilige plek in het gezinshuis. Hier wordt ondersteuning geboden waardoor jongeren naar vermogen kunnen ontwikkelen. Zorgzaamheid bied gezinswonen met behandeling. We willen graag kinderen opvangen maar, hoe mooi zal het zijn als de jongeren weer terug naar huis kunnen. Het doel van de behandeling is het kind te ondersteunen met het verwerken van wat ze hebben meegemaakt. Door ons te verbinden met het systeem kan het toekomst perspectief mogelijk weer naar huis zijn of binnen het eigen netwerk.

Vooraf de plaatsing wordt er een tafel opstelling gemaakt met het systeem van de jongere. Hier uit zal blijken hoe het systeem eruit ziet en welke hulp er nodig is. Zorgzaamheid maakt naar aanleiding daarvan een plan. Het is belangrijk om het systeem hierbij te betrekken zodat er gekeken kan worden wat het toekomstperspectief is van de jongere.

Zorgzaamheid bied contextuele en systeem therapie aan huis. Hierdoor is de therapie veel laagdrempelleger en toegankelijker. Door zelfstandige professionals in te zetten hebben wij niet te maken met wachtlijsten. Het kan zo zijn dat de jongere specifiekere hulp nodig heeft buiten ons aanbod. De jongere zal dan aangemeld moeten worden bij een andere instantie. In wachttijd daar naar toe kan Zorgzaamheid al wel met de jongere aan de slag ter voorbereiding. Hierdoor zorgen wij dat de jongere centraal blijft en de hulp krijgt die de jongere nodig heeft.

Wanneer jongeren binnen het gezinshuis toe zijn aan een volgende stap, kan Zorgzaamheid hierin ondersteuning bieden. Zorgzaamheid heeft intern een fasehuis. Hierin hebben jongeren hun eigen studio en leren ze de eerste stappen van kamertraining. Het doel hiervan is de kinderen zo zelfstandig mogelijk maken binnen de veiligheid van Zorgzaamheid. Vanuit hier is er de mogelijkheid om door te stromen naar begeleid wonen of naar zelfstandigheid met of zonder ambulante begeleiding.

Ambulante begeleiding

Voor jongeren die zelfstandig willen gaan wonen maar nog ondersteuning nodig hebben, biedt Zorgzaamheid ambulante begeleiding aan. Afhankelijk van de indicatie, kunnen jongeren een aantal uren in de week begeleiding ontvangen. De jongere zal steeds meer zelfstandigheid verkrijgen en uiteindelijk helemaal zelfstandig zijn. Begeleiding kan op verschillende gebieden plaatsvinden. Te denken valt aan ondersteuning in het op orde houden van het huishouden, in sociale vaardigheden, ondersteuning bij het vinden van een dagbesteding, het helpen om een dag structuur aan te brengen en om te leren omgaan met een beperking of stoornis voor jezelf en je omgeving. Aan het begin van het traject zal een plan op worden gesteld waaraan gewerkt zal worden gedurende de hulpverlening. Voor deze hulpverlening is een Wmo indicatie nodig.

Ambulante ouderbegeleiding

Het kan zijn dat de ouders vragen hebben rondom opvoeding of het bieden van structuur voor hun kind die nog thuis woont. Zorgzaamheid kan in deze gevallen een steuntje in de rug bieden en handvatten geven. Wanneer blijkt dat ouders ondersteuning nodig hebben, zal er samen met ouders gekeken worden wat er nodig is. Vooraf aan het traject van ondersteuning zal er met ouders doelen worden opgesteld zodat het duidelijk is voor de ouder en voor de begeleider waaraan gewerkt zal worden. De ondersteuning zal voornamelijk gericht zijn op ouders in hun rol van opvoeder. Wanneer ouders hier interesse in hebben kunnen zij contact opnemen met Zorgzaamheid. Er zal dan een intake volgen waarin de hulpvraag besproken wordt en een trajectvoorstel kan worden gedaan. Belangrijk is wel dat er een passende indicatie is om de hulp te kunnen verlenen.