Telefoonnummer

+31 321 38 36 53

Doelgroep

Zorgzaamheid vangt kinderen op die door verschillende omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Zorgzaamheid biedt op verschillende levensgebieden en op verschillende leeftijdsfasen ondersteuning en begeleiding. De gebruikelijke leeftijdscategorie waarin kinderen worden aangemeld is van 6 tot 18 jaar.

Zorgzaamheid biedt begeleiding aan kinderen met:
• gedragsproblemen,
• opgroei- en opvoedproblemen,
• een stoornis op het autismespectrum,
• een licht verstandelijke beperking,
• psychosociale problemen

Zorgzaamheid is in zijn grondslag een christelijke organisatie. Echter is Zorgzaamheid een multiculturele organisatie die kinderen met verschillende culturele achtergronden of geloofsovertuigingen, welkom heet.

Zorgzaamheid heeft ook plek voor jongvolwassenen. Gebruikelijk is dat jongeren op hun 18e richting een zelfstandigheidstraining gaan bij een andere organisatie of zelfstandig gaan wonen. In sommige gevallen is dit door omstandigheden niet haalbaar op achttienjarige leeftijd. Het kan daarom voorkomen dat jongeren langer blijven wonen. Gebruikelijk is wel dat er vanaf 17 jaar wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn wanneer de jongere 18 zal worden.