Telefoonnummer

+31 321 38 36 53

Indicatie

Kinderen die bij Zorgzaamheid worden geplaatst, hebben een indicatie nodig. Vanaf 2015 is de er een Jeugdwetindicatie nodig. Wanneer er een jeugdwetindicatie beschikbaar is, kunt u direct aanmelden bij het gezinshuis mits de betalende gemeente een maatwerk contract met Zorgzaamheid wil aangaan. Ook met een WLZ indicatie kan Zorgzaamheid hulp bieden wanneer deze wordt omgezet naar PGB. Tevens kunnen alle andere kinderen met een Persoonsgebonden budget (PGB) terecht bij Zorgzaamheid.

In overleg kunnen jongeren rond de 18 jaar ook bij Zorgzaamheid wonen. Hiervoor is er een verlengde Jeugdwetindicatie nodig voor minimaal een jaar. Ook bij deze geld het dat er een maatwerk contract moet zijn met de betalende gemeente. Voor deze doelgroep is het echter wel belangrijk dat de juiste hulp aan de jongere kan worden geboden. Dat betekend dat het noodzakelijk moet zijn dat de jongere nog gebruik maakt van een gezinshuissetting.