Telefoonnummer

+31 321 38 36 53

Levensbeschouwing

Zorgzaamheid is een multiculturele organisatie die kinderen met verschillende culturele achtergronden of geloofsovertuigingen, welkom heet.

Zorgzaamheid haar grondslag komt wel vanuit de christelijke geloofswaarden. Zorgzaamheid gelooft erin dat de christelijke geloofswaarden de kinderen normen en waarden bieden die bevorderlijk zijn voor de ontwikkeling van het kind. In het dagelijks leven komen de christelijke waarden terug. Voor de kinderen die christelijke geloofswaarden hebben, is er de mogelijkheid om op zondag mee te gaan naar de kerk. Voor de gene die dat niet willen zal er opvang georganiseerd worden.

Zorgzaamheid vind het ook erg belangrijk om een ieder die een ander geloof aanhangt de ruimte te geven om dit te beoefenen.