Telefoonnummer

+31 321 38 36 53

Gezinshuis Zorgzaamheid

“Zorgzaamheid betekent tedere aandacht geven aan de mensen en dingen die belangrijk voor je zijn. Het betekent dat je een meelevende getuige bent, die oprecht en zonder te oordelen luistert naar de ander. Je toont je zorg door bewust te handelen en door vriendelijke woorden. Je bekommert je om mensen en zaken die ertoe doen. Je geeft intens om de principes waarin je gelooft. Zorgzaamheid is een teken van liefde. Wanneer je om anderen geeft, merk je op hoe ze zich voelen en wat ze nodig hebben. Wanneer je om jezelf geeft, heb je meer te geven aan anderen. Zorgzaamheid is een gave vanuit het hart.”

Zorgzaamheid gezinshuizen kan die kans bieden voor uithuisgeplaatste kinderen. Er wordt in het dagelijks leven een veilig en liefdevol thuis geboden voor kinderen vanaf de basisschool leeftijd tot aan jongvolwassen. De dagelijkse ondersteuning is gericht op ‘zo normaal mogelijk’ in een gezinssetting. Dit doet Zorgzaamheid door kinderen structuur en aandacht te bieden en daarnaast de mogelijkheden te creëren om talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit biedt de kinderen een kans op een mooie toekomst.

Zorgzaamheid Gezinshuizen is een zelfstandige onderneming die zich richt op de jeugdzorg. Wat Zorgzaamheid onderscheid van andere jeugdzorginstellingen is de zorg dichtbij en waar nodig. Wanneer een jongere naast de plek in het gezinshuis meer hulp nodig heeft, moet dit snel kunnen worden ingezet. Zorgzaamheid maakt zich hard voor de nodige zorg en maakt gebruik van verschillende samenwerkingspartners. Buiten de gestelde kaders denken is daarnaast ook geen bijzondere situatie binnen de gezinshuizen.