Gezinshuis Zorgzaamheid

“Zorgzaamheid betekent tedere aandacht geven aan de mensen en dingen die belangrijk voor je zijn. Het betekent dat je een meelevende getuige bent, die oprecht en zonder te oordelen luistert naar de ander. Je toont je zorg door bewust te handelen en door vriendelijke woorden. Je bekommert je om mensen en zaken die ertoe doen. Je geeft intens om de principes waarin je gelooft. Zorgzaamheid is een teken van liefde. Wanneer je om anderen geeft, merk je op hoe ze zich voelen en wat ze nodig hebben. Wanneer je om jezelf geeft, heb je meer te geven aan anderen. Zorgzaamheid is een gave vanuit het hart.”

 

Zorgzaamheid gezinshuizen kan die kans bieden voor uithuisgeplaatste kinderen. Er wordt in het dagelijks leven een veilig en liefdevol thuis geboden voor kinderen vanaf de basisschool leeftijd tot aan jongvolwassen. De dagelijkse ondersteuning is gericht op ‘zo normaal mogelijk’ in een gezinssetting. Dit doet Zorgzaamheid door kinderen structuur en aandacht te bieden en daarnaast de mogelijkheden te creëren om talenten en vaardigheden te ontwikkelen. Dit biedt de kinderen een kans op een mooie toekomst.

Zorgzaamheid Gezinshuizen is een zelfstandige onderneming die zich richt op de jeugdzorg. Wat Zorgzaamheid onderscheid van andere jeugdzorginstellingen is de zorg dichtbij en waar nodig. Wanneer een jongere naast de plek in het gezinshuis meer hulp nodig heeft, moet dit snel kunnen worden ingezet. Zorgzaamheid maakt zich hard voor de nodige zorg en maakt gebruik van verschillende samenwerkingspartners. Buiten de gestelde kaders denken is daarnaast ook geen bijzondere situatie binnen de gezinshuizen.

Doelgroep

Zorgzaamheid vangt kinderen op die door verschillende omstandigheden (tijdelijk) niet meer thuis kunnen wonen. Zorgzaamheid biedt op verschillende levensgebieden en op verschillende leeftijdsfasen ondersteuning en begeleiding. De gebruikelijke leeftijdscategorie waarin kinderen worden aangemeld is van 6 tot 18 jaar.

Zorgzaamheid biedt begeleiding aan kinderen met:

• gedragsproblemen,  • opgroei- en opvoedproblemen, • een stoornis op het autismespectrum, • een licht verstandelijke beperking, • psychosociale problemen.

Zorgzaamheid is in zijn grondslag een christelijke organisatie. Echter is Zorgzaamheid een multiculturele organisatie die kinderen met verschillende culturele achtergronden of geloofsovertuigingen, welkom heet.

Zorgzaamheid heeft ook plek voor jongvolwassenen. Gebruikelijk is dat jongeren op hun 18e richting een zelfstandigheidstraining gaan bij een andere organisatie of zelfstandig gaan wonen. In sommige gevallen is dit door omstandigheden niet haalbaar op achttienjarige leeftijd. Het kan daarom voorkomen dat jongeren langer blijven wonen. Gebruikelijk is wel dat er vanaf 17 jaar wordt gekeken wat de mogelijkheden zijn wanneer de jongere 18 zal worden.